Mindfulness & Eten training


Mindfulness & Eten 8-weekse trainingraison

De Mindfulness & Eten training bestaat uit:
* speciale oefeningen gericht op anders omgaan met eten en bewegen;
* aandachtoefeningen: meditatie, concentratie en ontspanning;
* bewegingsoefeningen die rustig en op maat worden opgebouwd;
* haalbare en hanteerbare planning maken;
* jezelf motiveren en waarderen.

Deze training wordt op dit moment alleen op individuele basis aangeboden.
We zijn flexibel in planning en er zijn geen wachtlijsten.
Tarief: € 65 per sessie á 1.15 uur, exclusief werkmateriaal (eenmalig € 42,50).
Traject is minimaal 8 sessies. Vergoeding via een aantal verzekeraars is mogelijk.

Voor wie?
Voor mensen:
– met een problematische relatie met eten;
– die op een duurzame manier willen afvallen;
– die willen stoppen met ‘emotie-eten’;
– die weer willen genieten van eten;
– die zichzelf en hun lichaam willen leren accepteren;
– met een aandoening/ziekte die om andere eetgewoonten vraagt.

NB. Deze training is niet bedoeld voor mensen met een eetstoornis. Het kan echter wel een goed nazorgtraject zijn. Dit kunnen we in een persoonlijk gesprek afstemmen.

 


 

Onderzoeksresultaten:
Onderzoeksresultaten van het 2-jarige onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar de effecten van de 8-weekse Mindfulness & Eten training (2010-2012):
In 2010 werd er door SeeTrue i.s.m. Universiteit Maastricht een onderzoek uitgevoerd dat in 2012 is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite. Dit is de eerste Europese studie naar de effecten van een 8 weken training Mindfulness speciaal gericht op problematisch eetgedrag!
De studie toonde aan dat het volgen van de mindfulness en eten training leidde tot volgende resultaten:
– Afname problematisch eetgedrag
– Eten als reactie op emoties (emotie eten) en als reactie op externe eetprikkels nemen af
– Drang naar eten neemt ook af- Minder obsessief denken aan voeding
– Minder het gevoel van verlies van controle over hun eetgedrag
– Minder drang ervaren wanneer ze negatieve of onprettige emoties ervaren
– Zorgen over lichaamsgewicht en –vorm neem af
– Minder ‘zwart/wit denken’

Gepubliceerd door:
Alberts, H.J.E.M., Thewissen, R. & Raes, L. (2012). Dealing with problematic eating behaviour. The effects of a mindfulness-based intervention on eating behavior, food cravings, dichotomous thinking and body image concern. Appetite, 58, 847-851.
April 2012 startte SeeTrue, i.s.m. de Universiteit Maastricht, een nieuw landelijk onderzoek naar de effecten van de Mindfulness en eten training.Met het nieuw onderzoek gaan we ons richten op de invloed van Mindfulness op gezondheidsgedrag zoals voeding, beweging en zelf-compassie. We hopen meer inzicht te krijgen in welke mate deze Mindfulness en eten training ook effecten laten zien op gebied van voedingsgedrag en beweging in het dagelijks leven, alsook de effecten van zelfcompassie.
Eerder onderzoek (Adams & Leary, 2007) toonden aan dat het vergroten van zelfcompassie leidt tot minder over-eten bij mensen die aan de lijn doen. In deze studie willen we ook nagaan of de training leidt tot meer zelfcompassie.

Zie ook: www.mindfulness-eten.nl.