Integrale Aikido Amsterdam – wie zijn wij?

Wij zijn een kleinzalige en laagdrempelige Aikido club en zien de beoefening van Aikido als kans tot zelfontwikkeling, stresshantering en bewustwording. We vinden het belangrijk om met iedereen op plezierige, respectvolle en ondersteunende wijze te trainen. Er is persoonlijke aandacht voor jouw ontwikkeling in deze mooie en krachtige bewegingskunst.

Aikido gaat over het leren omgaan met de energie die er is, met de middelen die we zelf voor handen hebben, en het om te zetten naar een beter plan. Voor meer info over Aikido zie hier onder.

Vanaf 17 mei 2020 houden wij alleen voor leden Aikido buitentraining, afstand en hygiëne/gezondheids regels van RIVM in acht nemend.

We hopen vanaf september 2020 binnentraining te kunnen verzorgen, eveneens met RIVM protocol-eisen.

 

Hopelijk vanaf september 2020:
Onze binnenlessen zijn op maandag en woensdag avonden.
Basisles is van 19:15 tot 20:15, en Algemene les is van 20:15 tot 21:15.
Voor deelname aan de algemene les dien je ook de Basisles gevolgd te hebben.
En we hebben op een aantal zondagochtenden training in het Vondelpark.

Locatie binnentraining: Tweede Jan van der Heijdenstraat 75, 1074XR Amsterdam-Zuid.
Info locaties en kosten: via website pagina.

 


IMPORTANT NEWS: THERE ARE NO CLASSES AT LEAST TILL SEPTEMBER, 2020.
We will keep our members informed about updates and information.

IF YOU WANT TO STAY IN TOUCH, SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
https://signup.ymlp.com/xgjeswhsgmgh

In our Newsletter we share at least:

  • practical info
  • Zoom session info
  • our dojo activities
  • EAC international dojo’s info to connect
  • inspirational info

Wat is Aikido?  |  What is Aikido? (see below)

aikido-kanji

Aikido is een Japanse martiale kunst ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969).

De intentie van Aikido  is dat je in een conflictsituatie je wilt verbinden met de aanval/energie van de ander om samen tot een oplossing en harmonie te komen. Hierdoor zien de bewegingen er vaak heel vloeiend uit.

De training brengt lichaam en geest in balans, respecteert ons welzijn, geeft ons energie en biedt een perspectief aan van vrijheid in beweging en zijn.

Aikido heeft fundamenteel geen competitieve, maar weerstandloze elementen waardoor iedereen op eigen tempo en niveau kan leren.

Aikido helpt je in situaties van fysieke, emotionele en verbale agressie. Je leert met stressvolle situaties om te gaan; met aandacht en zorg voor jezelf, de ander en het geheel. Je leert inzicht te krijgen in vrij te bewegen en te zijn. Aikido is dan ook een kans tot zelf-ont-wikkeling.

Integrale training:

In de trainingen exploreren wij de dimensies van het fysieke, mentale, energieke en spirituele. Deze dimensies staan in verbinding met elkaar, en dus beïnvloeden elkaar. Het is aan ieder van ons om dit te ontdekken en bewust van te worden. En als we er van bewust worden kunnen we ons ook toestaan en inzetten om als mens in totaliteit te ontwikkelen, op intrapersoonlijk als interpersoonlijk vlak. Middels onder meer thema’s zullen we deze aandachtsgebieden belichten, onderzoeken en verbinden.

Hoe ziet een aikidoles eruit?

Aikido training begint altijd bij Basics, ongeacht niveau. Daarom starten we altijd met het eerste uur Basics, gevolgd met General/Algemene lessen. Beide lessen zijn open voor iedereen.
Onder Basics verstaan wij aandacht voor flexibiliteit, ontspanning, balans, lichaamsbewustzijn, weerbaarheid, basale technieken, coördinatie, en nog veel meer…

We beginnen met een korte meditatie, een opgebouwde warming-up, eventueel aangevuld met ademhalingsoefeningen. In het werken met een partner komen aspecten aan bod zoals: afstemming, verbinding, samenwerking en harmonisering. Met je partner spreek je af wie de techniek uitvoert en wie deze ontvangt. Om de technieken te kunnen ontvangen leren we hoe we veilig bewegen, vallen en rollen (ukemi).

In onze lessen trainen we soms ook met een jo (houten stok) en bokken (houten zwaard).
Het Japanse wapenwerk heeft een Budo-achtergrond. Onze dojo heeft het wapensysteem van Morihiro Saito Shihan, 9de Dan (Iwama Ryu) als basis.
We hebben voor beginners een kleine voorraad aan jo’s en bokken aanwezig. Dus je kan altijd meedoen.

In de training leer je op eigen tempo en niveau. Alle niveaus trainen met elkaar.
Lessen voor volwassenen kunnen vanaf 16 jaar gevolgd worden.

Als je lid wordt van onze dojo dan krijg je bij aanvang onze dojo syllabus. Hierin leggen zaken uit zoals Aikido termen, betekenis van bepaalde woorden, overzicht van ranking (kyu’s), en een verzameling van interessante artikelen die van internationale aikido pioniers en instructeurs afkomstig zijn.

Onze dojo is geaffilieerd met de Evolutionary Aikido Community, en vrienden van Traditional Aikido Europe. 

What is Aikido?

aikido-kanji

Aikido is a martial art in which we harmonize with the energy of conflict, and leading this to a better place. It is a gracious and non-competative art. It contains many principles that benefit our quality of training ánd daily life.Through training body-mind-heart it increases our potential for a more consious and awake life.

The practice of Aikido has roots that go back to the ancient techniques of samurai as well as the internal arts of China.

It cannot be said to be offensive or defensive, hard or soft, but rather it is responsive and proactive, capable of being what the moment requires.

Aikido primarily emphasizes the principle of non-resistance and harmony.

Aikido is a Budo (Martial Way) in the sense that it is a way of personal and spiritual development.  As such, it is not a sport and it is non-competitive.  Training should always be a cooperative engagement where partners train with each other and not against each other.

The Founder of Aikido defined Budo not as a way of war, but as a way of ending war, a way of reconciliation, love and peace. To move from conflict to harmony, or even transformation.

The principles and philosophy attract many people to its practice, but it must never be forgotten that it is through constant training of body and mind that the apparent paradox of Budo is realized. All the techniques fully embody these principles if we open ourselves to them.

 


Integral training:

Training consist dimensions of the physical, mental, spiritual and energetics. These dimensions are connected to eachother, and therefor influence eachother. It is for each one of use to find out how and to be mindful about it, in order to find our ‘aikido-way’ on and off the mat. We create the potential for growth, development and insight, on intra- and interpersonal level.


How does a class look like?

Aikido training always starts with the Basics, regardles of level. That is why we start with a first hour of Basics, followed with a General class. Both classes are open for everybody.
What are Basics? It considers the capacity for relaxation, flexibility, balance, body awareness, resilience, coordination, basic technical selfdefense skills, and more…

Class often begins with a short meditation, followed by warming-up and stretches, sometimes combined with breathing exercises.
In working with a partner we emphasise elements like: linking, connecting, cooperation, support, and harmonising.

When working with your partner you clarify who is doing the defence or technique (nage), and who is giving the energy of the attack and receiving the technique (uke). In order to receive the technique it is very important to learn the art of ‘ukemi’, of safe body movement, roling and falling. This is to become friends with the ground, because it helps you to be safe and more easily get up.

In our classes we sometimes also training with a wooden sword (bokken) and staff (jo). This Japanse weapon art is based in a Budo background. We have the weapon work of late M. Saito Sensei as basics.
For beginners our dojo has a little stack of spare jo’s and bokkens to use.

We offer a training in which you can develop in your own tempo and level. We training with all levels together.
Classes can be followed fom 16 years and older.

If you join our dojo as member you will receive our dojo syllabus with information, glossary, ranking list, and many inspiring articles of international background.

Our dojo is affiliated with the Evolutionary Aikido Community, and friends of TAKN.