Wat is Aikido?

aikido-kanji

Aikido is een Japanse martiale kunst ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969).

De intentie van aikido  is dat je in een conflictsituatie je wilt verbinden met de aanval/energie van de ander om samen tot een oplossing en harmonie te komen. Hierdoor zien de bewegingen er vaak heel vloeiend uit.

De training brengt lichaam en geest in balans, respecteert ons welzijn, geeft ons energie en biedt een perspectief aan van vrijheid in beweging en zijn.

Aikido heeft fundamenteel geen competitieve, maar weerstandloze elementen waardoor iedereen op eigen tempo en niveau kan leren.

Aikido helpt je in situaties van fysieke, emotionele en verbale agressie. Je leert met stressvolle situaties om te gaan; met aandacht en zorg voor jezelf, de ander en het geheel. Je leert inzicht te krijgen in vrij te bewegen en te zijn. Aikido is dan ook een kans tot zelf-ont-wikkeling.

 

Integrale training:

In de trainingen exploreren wij de dimensies van het fysieke, mentale, energieke en spirituele. Deze dimensies staan in verbinding met elkaar, en dus beinvloeden elkaar. Het is aan ieder van ons om dit te ontdekken en bewust van te worden. En als we er van bewust worden kunnen we ons ook toestaan en inzetten om als mens in totaliteit te ontwikkelen, op intrapersoonlijk als interpersoonlijk vlak. Middels ondermeer thema’s zullen we deze aandachtsgebieden belichten, onderzoeken en verbinden.

 

Hoe ziet een aikidoles eruit?

Aikido training begint altijd bij Basics, ongeacht niveau. Daarom starten we altijd met het eerste uur Basics, gevolgd met General/Algemene lessen. Beide lessen zijn open voor iedereen.
Onder Basics verstaan wij aandacht voor flexibiliteit, ontspanning, balans, lichaamsbewustzijn, weerbaarheid, basale technieken, coördinatie, en nog veel meer…

We beginnen met een korte meditatie, een opgebouwde warming-up, eventueel aangevuld met ademhalingsoefeningen. In het werken met een partner komen aspecten aan bod zoals: afstemming, verbinding, samenwerking en harmonisering. Met je partner spreek je af wie de techniek uitvoert en wie deze ontvangt. Om de technieken te kunnen ontvangen leren we hoe we veilig bewegen, vallen en rollen (ukemi).

In onze lessen trainen we soms ook met een jo (houten stok) en bokken (houten zwaard).
Het Japanse wapenwerk heeft een Budo-achtergrond. Onze dojo heeft het wapensysteem van M. Saito Sensei als basis.
We hebben voor beginners een kleine voorraad aan jo’s en bokken aanwezig.

In de training leer je op eigen tempo en niveau. Lessen voor volwassenen kunnen vanaf 16 jaar gevolgd worden.

 

Als je lid wordt van onze dojo dan krijg je bij aanvang onze dojo syllabus. Hierin leggen zaken uit zoals aikido termen, betekenis van bepaalde woorden, overzicht van ranking (kyu’s), en een verzameling van interessante artikelen die van internationale aikido pioniers en instructeurs afkomstig zijn.

 

Onze dojo is geaffilieerd met de Evolutionary Aikido Community, en vrienden van TAKN.

 


Carolina van Haperen Greg & George Seminar Cassidy June 2011 Amsterdam Machiel & Adriana
Training CVHdetail   M15   M14a

Adriana en Carolina Bukiwaza    weapon class