Privacy


ALGEMENE VOORWAARDEN AIKICONTACT: hier te downloaden

AVG
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Doel is dat jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy nog beter beschermd worden.

Bij het aangaan en volgen van training is het belangrijk dat jouw privacy wordt gewaarborgd.
Hier zijn richtlijnen voor opgesteld waar ik me als trainer aan houd.

GEGEVENS VIA MIJN WEBSITE
Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik via het contact- of aanmeldformulier op mijn website ontvang en geef daarvan niets door aan andere partijen.
De gegevens die ik van jou ontvang ten behoeve van aanmelding voor mijn nieuwsbrief gebruik ik uitsluitend voor dit doel.

PRIVACYVERKLARING
Bij aanvang van een lidmaatschap ontvang je een aanmeldformulier. De gegevens op dit formulier worden door mij zorgvuldig behandeld en bewaard. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw trainer heb ik als enige toegang tot de gegevens.
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Ik verwerk ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.