Klachtenreglement


Kwaliteitsbewaking en klachtencommissie:
De aansluiting bij de beroepsvereniging LVPW houdt tevens in dat er een kwaliteitsbewaking van de hulpverlener/counselor geldt.
Alle LVPW-leden moeten de kwaliteitscriteria die door de vereniging ontwikkeld zijn onderschrijven. Elk lid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en kwaliteitsbewaking.

Wij willen als beroepsvereniging kwaliteit leveren. Daarom heeft de LVPW een streng kwaliteitsbeleid geformuleerd dat bestaat uit de volgende facetten:

– Zorgvuldige selectie bij toelating (toelatingscriteria)
– Minimum eis aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
– Permanente bij- en nascholingsverplichting
– Visitatiebezoek (praktijkbezoek/toetsing naleving criteria)
– Tweejaarlijkse toetsing bij de herregistratie
– Accreditatie van de verplichte scholing en opleiding
– Intervisie

Voor informatie over de LVPW Klachtencommissie verwijzen wij je naar: http://www.lvpw.nl/voor-clienten/klachtencommissie.
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). http://www.tcz.nu.

Door het lidmaatschap van Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) voldoet AikiContact/Carolina van Haperen aan de eisen gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De nieuwe manier van klachtenbehandeling die in de Wkkgz is vastgelegd is in een cliëntfolder uitgelegd. De cliëntfolder ‘U heeft een klacht. Wat nu?’ kunt u hier raadplegen.


Wat is een AGB-code?
Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Steeds meer zorgverzekeraars keren niet uit wanneer een zorgprofessional geen AGB-code heeft.