ACT basistraining


ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY (ACT) – BASISTRAINING
Op individuele basis is de ACT basistraining in 8 sessies te volgen.

Tarief: € 65 (2018) en € 70 (2019) per sessie á 1.15 uur.
Eenmalige kosten voor werkmateriaal: € 32,-.
Locatie: Amsterdam-OW, Amstelveen of i.o.o.
Mogelijke vergoeding bij verzekeraars (aanvullende dekking.

De training bestaat uit diverse oefeningen, die reflectie, onderzoek en actie vragen.
Het is een actievere training dan Mindfulness, die eerder meer meditatief en contemplatief ingesteld is.
In ACT is Mindfulness één van de kernprocessen.


 

PrintJe maakt kennis met de ACT Kernprocessen die psychologische flexibiliteit stimuleren. Deze processen kunnen we in het algemeen verkennen, maar nog mooier en effectiever is dat we ze toepassen op thema’s die actueel voor je spelen.

Kernprocessen:
cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts
bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.De ACT is een training die evenals de Mindfulness gebaseerd is op een wetenschappelijk onderzochte behandelmethode voor psychische klachten. En evenals de mindfulness blijkt ook de ACT heel goed bruikbaar als training voor mensen die meer voluit willen leven.

Acceptance and commitment therapy (ACT – spreek uit als één woord) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.