Intervisie


OVER INTERVISIE:

Intervisie Amsterdam AikiContactWat intervisie biedt is een collegiale ondersteuning in advisering, in een leergroep bestaande uit gelijken die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot oplossingen en inzichten tracht te komen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces (Henriksen, 2007).

De reflectie en advisering kan gaan over het faciliteren van de mindfulness training aan groepen en individuen, alsook over het trainerschap en hoe we als mens in deze rol functioneren.
De groep is zelfsturend, wat inhoud dat we onderling overleggen wie er het gesprek leidt op de gegeven dag en enige regie tracht te houden in de het bespreken van casussen en ervaringen. 

Tijdens deze intervisie worden casussen, barrières en moeilijkheden besproken zoals ze voorkomen. 


 

INTERVISIE VOOR MINDFULNESS Psychosociale hulp Amstelveen Amsterdam AikiContact

Geef je zelf mindfulness training? Wil je graag intervisie? 

In 2022 wordt intervisie wrs een verplicht onderdeel voor het VMBN lidmaatschap. 

Sinds najaar 2013 houden we LIVE intervisiesessies in groepsverband in Amsterdam-OW.

We wisseling met collegae trainers onze ervaringen en kennis uit, en ondersteunen hierdoor onze beoefening van Mindfulness als trainer en als mens.

Locatie: Amsterdam-Oudwest. Momenteel ivm corona alleen online bijeenkomsten middels Zoom. 

Data: dinsdagochtenden (9:30-11:15)

Frequentie: 1 x per 2 maanden.

Donatie: we vragen een kleine donatie voor de versnaperingen.

Contract: we stellen een intervisiecontract op en zullen bepaalde taken rouleren.


 

INTERVISIE VOOR COUNSELING, COACHING, PSYCHOSOCIALE THERAPIE

De meeste beroepsverenigingen stellen regelmatige intervisie verplicht. Zo geeft de LVPW zelfs 20 uur per jaar aan.
Intervisie helpt je om je blik open te houden, ondersteund te worden door collega’s, andere perspectieven te delen, etc.
In de intervisiegroep werken we vanuit een intervisiemodel dat helder en overzichtelijk is.
Deze groep werkt voornamelijk via Skype. Hierdoor kunnen we landelijk breed samenwerken.

Data: dinsdagochtenden (9:30-11:15)

Frequentie: de frequentie is gemiddeld elke anderhalve maand.

Contract: leden die zich hebben aangesloten zijn opgenomen in een intervisiecontract. Afgifte is alleen op aanvraag.Heb je interesse, neem dan contact op met Carolina van Haperen: aikicontact@gmail.com of bel 06-13692808.