Vergoedingen


Vergoeding van Mindfulness, ACT & Psychosociale therapie

AikiContact biedt Mindfulness en ACT trainingen en psychosociale therapie aan in Amsterdam Oudwest en Amstelveen.
Dit aanbod kan ook op basis van INcompany of persoonlijke afspraak ingepland worden.

AikiContact is lid van de beroepsverenigingen:
– Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN).
– Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden (LVPW), met AGB-code.
– ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
– Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Veel zorgverzekeraars vergoeden sessies e/o trajecten via de aanvullende dekking van de polisvoorwaarden.
Verzekeringsmaatschappijen die de beroepsvereniging LVPW hebben goedgekeurd kun je terugvinden op https://lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar.
Voor de RBCZ vindt je op http://www.rbcz.nu/vergoedingen.html ook verzekeraars die willen vergoeden.

Ook de mindfulness training MBCT/MBSR, of mindfulness-based counseling sessies, worden door sommige verzekeraars vergoed, eveneens terug te vinden in de aanvullende polisvoorwaarden.

Ik adviseer je contact op te nemen met de verzekeraar of assurantieadviseur voor nadere details en voorwaarden.
Kom je er niet uit, dan kijk ik graag met je mee in de polisvoorwaarden, zodat ik je een gedegen advies kan geven.

Als trainer en therapeut vind ik het belangrijk dat een training en sessies betaalbaar zijn. Dit is een van de redenen dat ik mijn aansluiting bij bovengenoemde beroepsverenigingen zeer serieus neem. Regelmatig zorg ik voor bij- en nascholing om mijn kennis, vaardigheden en expertise te vergroten. Het helpt mij mijn aanbod te verdiepen én te verbreden, zodat ik zo goed mogelijk kan afstemmen op de hulpvraag van de cliënt.

 


  logo rbcz

 


Kwaliteitsbewaking en klachtencommissie:

De aansluiting bij de beroepsvereniging LVPW houdt tevens in dat er een kwaliteitsbewaking van de hulpverlener/counselor geldt.
Alle LVPW-leden moeten de kwaliteitscriteria die door de vereniging ontwikkeld zijn onderschrijven. Elk lid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en kwaliteitsbewaking.
Wij willen als beroepsvereniging kwaliteit leveren. Daarom heeft de LVPW een streng kwaliteitsbeleid geformuleerd dat bestaat uit de volgende facetten:

– Zorgvuldige selectie bij toelating (toelatingscriteria)
– Minimum eis aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
– Permanente bij- en nascholingsverplichting
– Visitatiebezoek (praktijkbezoek/toetsing naleving criteria)
– Tweejaarlijkse toetsing bij de herregistratie
– Accreditatie van de verplichte scholing en opleiding
– Intervisie

Voor informatie over de LVPW Klachtencommissie verwijzen wij je naar: http://www.lvpw.nl/.
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). http://www.tcz.nu.

Door het lidmaatschap van Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) voldoet AikiContact/Carolina van Haperen aan de eisen gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De nieuwe manier van klachtenbehandeling die in de Wkkgz is vastgelegd is in een cliëntfolder uitgelegd. De SCAG Klachtenprocedure kunt u hier raadplegen.

 


Wat is een AGB-code?

Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Steeds meer zorgverzekeraars keren niet uit wanneer een zorgprofessional geen AGB-code heeft.